Pokój. – Prezydent Boliwii, Luis Arce, reasekuracja w świątyni Calasasayai Różne kryzysy, na które cierpi planeta, nie mają rozwiązania w warunkach życia kapitalizmu.

Kryzysy te są przejawem słabości systemu kapitalistycznegoi powiedział prezydent, przedstawiając w dniu przesilenia letniego książkę Geapolitica del vivir bien autorstwa wiceprezydenta Davida Choquehuanca.

Arce wyjaśnił, że w tekście tym, po długim śledztwie, wiceprezydent państwa sugeruje sposób, w jaki ludzkość powinna zorganizować się w zakresie produkcji i dystrybucji.

Według wybitnej postaci, głównym celem wniosku jest szacunek dla Matki Ziemi i przywrócenie „wiedzy przodków ludów tysiąclecia” z filozoficzną wizją godnego życia w biocentrycznych warunkach, przy jednoczesnej obronie równowagi i harmonii między każdą żywą istotą .