Projekt fokusowy dotyczący wylesiania i systemów żywnościowych w Etiopii (+zdjęcia)

Projekt fokusowy dotyczący wylesiania i systemów żywnościowych w Etiopii (+zdjęcia)

Władze lokalne, we współpracy z UNDP i GEF, wprowadziły inicjatywę pod nazwą „Zapobieganie utracie lasów, promowanie odtwarzania i integrowanie zrównoważonego rozwoju z etiopskimi łańcuchami wartości kawy i systemami żywnościowymi” (Folur).

Minister planowania i rozwoju Fitsum Assefa powtórzył decyzję rządu o sadzeniu drzew na dużą skalę w ramach inicjatywy Green Legacy i środków zarządzania krajobrazem, przy wysiłkach na rzecz opracowania zintegrowanej polityki użytkowania gruntów i planowania.

W przemówieniu na pierwszym posiedzeniu komitetu sterującego Volor Assefa podkreślił wyzwania, jakie stwarza wylesianie i degradacja gleby, zaostrzone przez zmianę klimatu i presję demograficzną.

Ostrzegł, że problemy te wywierają presję na zasoby naturalne i źródła utrzymania kraju, zwłaszcza na obszarach produkujących kawę.

Uznał nową inicjatywę za kluczowy krok w stawianiu czoła tym złożonym wyzwaniom, a także wkład w rozwój krajowej polityki użytkowania gruntów w Etiopii, krajowego programu rozwoju sektora leśnego oraz kompleksowej strategii kawowej.

Według Ministerstwa Planowania i Rozwoju oczekuje się, że projekt będzie miał znaczący wpływ i umożliwi uniknięcie emisji siedmiu milionów 288 tysięcy i 195 ton dwutlenku węgla, poprawę warunków życia 440 tysięcy rodzin i przywrócenie 10 tysięcy 500 hektarów nieproduktywnej ziemi. Plantacje kawy.

Projekt umożliwi także przywrócenie 60 000 hektarów suchych i podmokłych afrykańskich lasów górskich w Afryce i zarządzanie nimi oraz zastosowanie ulepszonych praktyk użytkowania gruntów na 2 31 502 hektarach.

Ze swojej strony przedstawicielka Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Etiopii, Charo Best, podkreśliła zgodność projektu z wysiłkami kraju na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także podkreśliła wkład w rozwiązanie problemu globalnego wylesiania i poprawę warunków życia, podkreślając jego znaczenie dla zrównoważoną przyszłość.

Volor jest świadectwem zaangażowania Etiopii w zrównoważony rozwój środowiska i jej wizji budowania dostatniej i odpornej przyszłości dla swoich obywateli. Współpracując, rząd, partnerzy i społeczności lokalne mogą zapewnić powodzenie tej inicjatywy i przyczynić się do zdrowszej planety i dobrze prosperującego sektora kawowego, zauważyło State Portfolio.

RO/NMR

You May Also Like

About the Author: Nathaniel Sarratt

"Freelance twitter buff. Typowy adwokat kawy. Czytelnik. Subtelnie czarujący przedsiębiorca. Student. Introwertyk. Zombie maniakiem."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *