Przegląd polskiego eksportu i importu

W 2021 r. handel Polska Z krajami Unia Europejska Stanowiło to 75,07% eksportu i 54,06% importu.

Niemcy Jest głównym partnerem handlowym Polski, z udziałem 28,75% eksportu i 20,91% importu.

Handel z pozostałymi krajami Unii Europejskiej stanowił w tym samym okresie 46,32% eksportu i 33,15% importu.

Najważniejszymi pozycjami eksportowymi w 2021 r. były maszyny i sprzęt transportowy (samochody, pojazdy, łodzie, statki, części i akcesoria do pojazdów), wyroby przemysłowe oraz różne towary przemysłowe (inne dobra konsumpcyjne).

I odwrotnie, najważniejsze importowane towary przypominają te, które dominują w eksporcie, z… Produkty chemiczne Produkty powiązane odgrywają relatywnie ważniejszą rolę niż eksport.

eksport

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Polska stosuje wspólną taryfę UE.

Wspólna Taryfa Celna określa zasady klasyfikacji taryf celnych i stawek celnych dla każdego kodu Nomenklatury Scalonej opisującego towary.

Wszyscy przedsiębiorcy w Polsce zobowiązani są do przestrzegania Wspólnej Taryfy Celnej, jeżeli ich działalność polega na imporcie towarów, niezależnie od tego, czy są przedsiębiorcami krajowymi, czy zagranicznymi.

Wspólna Taryfa Celna ma charakter obowiązkowy we wszystkich swoich elementach i jest bezpośrednio stosowana w każdym państwie członkowskim, w tym w Polsce.

Od 1 stycznia 2022 r. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1832z dnia 12 października 2021 r. zmieniająca załącznik I do ust Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 W zakresie taryf, nomenklatura statystyczna i Wspólna Taryfa Celna (Dz.U. L 385/1 z 29.10.2021) oraz sprostowanie błędów (Dz.U. L 414/1 z 19.11.2021) regulują Wspólną Taryfę Celną.

Polska, licząca około 38,1 mln mieszkańców, jest najbardziej zaludnionym członkiem Unii Europejskiej Centralna i Wschodnia Europa (i piąte w całej Unii Europejskiej).

Wśród mocnych stron polskiej gospodarki: zadłużenie prywatne przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych jest stosunkowo niskie; System monetarny jest elastyczny. Eksport i gospodarka Polski nie są uzależnione od jednego sektora; Rynek wewnętrzny jest duży.

Możliwości edycji

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *