Przywódca ONZ przedstawił nową wizję pokoju w wielobiegunowym świecie

Przywódca ONZ przedstawił nową wizję pokoju w wielobiegunowym świecie

Lider wielostronnej organizacji wymienił napięcia geopolityczne, poważne naruszenia praw człowieka, brak zaufania do instytucji publicznych, nowe konflikty, terroryzm i militaryzację powstających technologii.

„Niepewność jest podsycana przez rosnące zagrożenie wojną nuklearną i rosnące podejrzenia o multilateralizm” – powiedział.

Powiedział, że dokument, znany jako Nowa agenda dla pokoju, „nakreśla szeroki i ambitny zestaw zaleceń, które potwierdzają nakładający się charakter wielu z tych wyzwań”.

Uznał, że sprawozdanie jest sformułowane wokół podstawowych zasad zaufania, solidarności i uniwersalności, które stanowią podstawę Karty Narodów Zjednoczonych i stabilnego świata.

Nowy program pokojowy oferuje dwanaście konkretnych zestawów propozycji działań w pięciu obszarach priorytetowych.

Sekretarz generalny wezwał do podjęcia zdecydowanych działań w celu zapobiegania konfliktom na całym świecie i zajęcia się podziałami geopolitycznymi, stawiając na pierwszym miejscu dyplomację i inwestycje w regionalne struktury bezpieczeństwa.

po drugie, zwrócono uwagę na „model zapobiegania wszelkim formom przemocy”, z naciskiem na mediację i spójność społeczną; poszanowanie praw człowieka i znaczący udział kobiet w procesie podejmowania decyzji; oraz priorytetowe traktowanie powiązań między zrównoważonym rozwojem, działaniami w dziedzinie klimatu i pokojem.

Podobnie trzeci obszar wymaga modernizacji operacji pokojowych w celu dostosowania do obecnych konfliktów, z których wiele pozostaje nierozwiązanych, napędzanych przez czynniki narodowe, geopolityczne i ponadnarodowe.

Czwartym kluczowym obszarem jest zapobieganie używaniu broni dziedzinowej i powstających technologii oraz promowanie odpowiedzialnych innowacji, podkreślając potrzebę globalnego zarządzania w celu przeciwdziałania zagrożeniom stwarzanym przez nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i autonomiczne systemy uzbrojenia.

Piąty obszar priorytetowy wymaga pilnych reform w Radzie Bezpieczeństwa, Zgromadzeniu Ogólnym, Mechanizmie Rozbrojeniowym ONZ i Komisji Budowania Pokoju w celu poprawy bezpieczeństwa zbiorowego.

„Szczególnie Rada Bezpieczeństwa powinna systematycznie zasięgać opinii Komitetu w sprawie budowania pokoju w ramach mandatów operacji pokojowych” – powiedział Guterres.

Oprócz powyższego Sekretarz Generalny przedstawił także inne wytyczne dotyczące polityki, mające na celu wsparcie obrad państw członkowskich w ramach przygotowań do przyszłego szczytu w 2024 r.

pamięć/ifs

You May Also Like

About the Author: Nathaniel Sarratt

"Freelance twitter buff. Typowy adwokat kawy. Czytelnik. Subtelnie czarujący przedsiębiorca. Student. Introwertyk. Zombie maniakiem."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *