Puchar Świata w Katarze w danych: Jak Argentyna i Polska radzą sobie w zakresie gospodarki, płci i środowiska?

Puchar Świata w Katarze w danych: Jak Argentyna i Polska radzą sobie w zakresie gospodarki, płci i środowiska?

Po wygranej MeksykGra reprezentacja Argentyny Jego ostatni mecz w tej pierwszej fazie Puchar Świata w Katarze 2022 Przeciw PolsceTo będzie w najbliższą środę, 30 listopada. Dotychczas drużyna prowadzona przez Lionela Scaloniego pokonała Azteków i przegrała z… Królestwo Arabii Saudyjskiej.

Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich meczów, tak i w tym przypadku porównujemy nasz kraj z jego przeciwnikiem Wskaźniki społeczne, ekonomiczne, edukacyjne i środowiskoweA jeśli chodzi o prawa kobiet. Kto wygrywa w tym porównaniu: Argentyna czy Polska?

Po pierwsze: jaka jest Polska?

Polska Jego powierzchnia wynosi 312,7 tys. kilometrów kwadratowych (km2). Według Dane Z Banku Światowego ok Odpowiednik prowincji Buenos Aires (307,6 tys km 2). W sumie Argentyna ma 2,8 miliona km 2. To 9 razy więcej miejsca.

Polska i Argentyna to także miejsca narodzin dwóch papieży: Jana Pawła II (1978-2005), pierwszego w historii papieża nie-Włocha, oraz Franciszka, obecnego przywódcy Kościoła katolickiego, który objął urząd w 2013 roku.

Polska jest jednolitą republiką parlamentarną z 16 jednostkami administracyjnymi lub regionami zwanymi prowincjami. Ponadto istnieje 380 regionów i 2478 gmin. Nie ma hierarchicznej zależności pomiędzy różnymi jednostkami administracyjnymi.

Prezydent Republiki jest Andrzeja DudyPochodzi z partii Prawo i Sprawiedliwość, która w lipcu 2020 r. podtrzymała swoje stanowisko. W przeciwieństwie do Argentyny, gdzie głowa państwa sprawuje władzę przez 4 lata, w Polsce kadencja ta trwa 5 lat i jest odnawialna tylko raz.

Jak radzą sobie gospodarki Polski i Argentyny?

Polska ma liczba ludności 37,8 mln osóbz czym Zajmuje piąte miejsce Najbardziej zaludniony w Unii Europejskiejwedług danych Banku Światowego za rok 2021. Jest to liczba mniejsza niż populacja Argentyny 47,3 mln osób– wynika z tymczasowych danych na potrzeby spisu powszechnego 2022 udostępnionych przez Narodowy Instytut Statystyki i Spisów Powszechnych (INDEC).

Jeśli chodzi o PKB na mieszkańca – mierzony parytetem siły nabywczej w celu umożliwienia porównania między krajami – Polska była 37,5 tys. dolarów w 2021 rnajnowsze dane dostępne w Banku Światowym. To jest o Jest to liczba o 59% wyższa niż PKB Argentyny na mieszkańca (23,6 tys. dolarów amerykańskich). Oba kraje są znacznie poniżej Kraj gospodarz Pucharu ŚwiataKatar, który ma roczny dochód na mieszkańca Jego cena wynosi 93,5 tys. dolarówJest to liczba, która czterokrotnie przekracza PKB Argentyny na mieszkańca.

Z drugiej strony, Wskaźnik ubóstwa w Polsce, mierzony parytetem siły nabywczej i przyjmując za punkt odniesienia dzienny dochód w wysokości 6,85 USD na osobę, ustalono na poziomie 1,4% w 2018 rjak wynika z danych Banku Światowego, jak podano w ubiegłym roku. W tym samym roku, Argentyna Odnotowano 9,7%. W 2020 r. najnowsze dostępne dane, 14,1%.

„Linia 6,85 dolara to linia zalecana przez Bank Światowy dla krajów o wyższym średnim dochodzie, do których zalicza się Argentyna. Jeśli jednak przyjmiemy linię 20 dolarów zaproponowaną dla krajów o wysokich dochodach, np. Polska, kraj europejski, ma wskaźnik ubóstwa na poziomie 25% (dane z 2018 r., najnowsze dostępne) A w naszym kraju o 48,75% (dane za 2018 r.) i 57% (dane za 2020 r.). Weryfikacja Leopoldo Tornaroli, Ekonomista i badacz w Centrum Dystrybucji, Pracy i Studiów Społecznych (CEDLAS) Uniwersytetu Narodowego w La Plata.

obok, Polska Miejsce 34Spośród 191 krajów uwzględnionych w Indeksie Rozwoju Społecznego Przygotowywane przez Organizację Narodów Zjednoczonych pod uwagę brane są m.in. takie czynniki jak zdrowie, edukacja, nierówności i wzrost gospodarczy. Po trzynastu miejscach w tym rankingu (im wyżej w rankingu znajdują się kraje, tym lepszy jest ich Wskaźnik Rozwoju Społecznego), Znaleziono Argentyna jest na 47. miejscu.

Jeśli chodzi o wskaźniki edukacyjne, Wydatki publiczne na oświatę 5% PKB Zarówno w Argentynie, jak i w Polsce, według Raport Argentyńskiego Obserwatorium Edukacji. W porównaniu dzieci w wieku szkolnym, które nie uczęszczają do szkoły podstawowej, Polska ma 2%, a Argentyna 1%. Jednak Polska Przejmuje inicjatywę W standardowych wynikach testów.

Sytuacja kobiet w Polsce i Argentynie

Polski Trybunał Konstytucyjny w styczniu 2021 roku zakazał możliwości aborcji w niemal wszystkich okolicznościach, co… To znaczy negatywny efekt W życiu kobiet i wszystkich osób potrzebujących aborcjiWedług organizacji pozarządowej Amnesty International.

Praktyka ta jest dozwolona jedynie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża jest wynikiem gwałtu i jest jedyną rzeczą dozwoloną przez argentyński kodeks karny obowiązujący od 1921 r. do wydania wyroku w grudniu. Na rok 2020 od Ustawa o dobrowolnej aborcji. Ale według organizacji w Polsce „Uzyskanie takiej aborcji jest prawie niemożliwe dla osób, które mogą poddać się legalnej aborcji„.

Dla kontrastu, Argentynki cieszą się większym udziałem w parlamencie niż ich polskie odpowiedniki. w Polsce, Kobiety posiadają 130 mandatów, czyli 28,3% mandatów w parlamencie Parlament, Według niego Ranking miesięczny Zaktualizowano w październiku ubiegłego roku z IPU Parline. W polskim Senacie, który liczy 100 mandatów, kobiety zajmują 24% ogółu mandatów.

w Argentynie, szczupły Przedstawiać 44,8% mandatów w Zgromadzeniu Narodowymna ogólną liczbę 257 mandatów i 43,1% mandatów w Senacie na ogólną liczbę 72.

Jeżeli chodzi o wybór przedstawicieli, Kobiety w Polsce uzyskały prawo wyborcze 28 listopada 1918 r., tj Ponad 100 lat. W Argentynie taka możliwość istnieje już od 7 dekad Ustawa nr 13010 W 1947 (Rząd Juana Domingo Perona). Jednak argentyńskie kobiety po raz pierwszy głosowały 11 listopada 1951 r., kiedy odbyły się pierwsze wybory po uchwaleniu ustawy.

Dużo Stypendium Polski i Argentyny Urlopy macierzyńskieZ wypłatą 100% wynagrodzenia Odpowiedzialny za system ubezpieczeń społecznych. Według danych wynosi on od 16 do 18 tygodni dla Polek i 13 tygodni dla Argentynek Dane Międzynarodowej Organizacji Pracy (Międzynarodowa Organizacja Pracy).

Polska znajduje się w gronie 20 najbardziej zanieczyszczających krajów świata

Polska jest bardziej zanieczyszczona niż Argentyna. Według klasyfikacji Z platformy Global Carbon Atlas, Europejski kraj zajmuje dziewiętnaste miejsce, wytwarzając 329 milionów ton emisji dwutlenku węgla.Argentyna zajmuje 31. miejsce z rezerwami wynoszącymi 186 milionów ton dwutlenku węgla. Na czele zestawienia znajdują się Chiny (11 472 mln ton dwutlenku węgla), Stany Zjednoczone (5 007 mln ton dwutlenku węgla) i Indie (2 710 mln ton dwutlenku węgla).

Należy zauważyć że Dwutlenek węgla (CO2) Jest to jeden z głównych gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za obecną zmianę klimatu spowodowaną działalnością człowieka.

Jeśli chodzi o matrycę energetyczną, Węgiel jest głównym surowcem wykorzystywanym w Polsce do wytwarzania energii: Stanowi to 41,2% całościWedług Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Na drugim miejscu znajduje się ropa naftowa ze stawką 22,8%. Do Argentyny docierają węglowodory, ropa i gaz 83,5% Całkowitego zaopatrzenia kraju w energięWedług Dane Ministerstwa GospodarkiChociaż nie zużywa dużych ilości węgla (1% całościPozostała część prezentowana jest w energii odnawialnej.

Więc, W większości wskaźników Polska osiąga lepsze wyniki niż Argentyna: PKB, ubóstwo, edukacja, wskaźnik rozwoju społecznego, a także w ustawodawstwie, takim jak liczba dni urlopu macierzyńskiego. W tym porównaniu nasz kraj wykazuje jedynie dobre wyniki w reprezentacji parlamentarnej i emisji dwutlenku węgla, ponadto kobiety mają regulowane przez prawo prawo do dobrowolnej aborcji, podczas gdy w Polsce jest to zabronione, z wyjątkiem przypadków gwałtu i zagrożenia dla kobiety. Życie kobiety w ciąży.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *