Santanderowi grozi w Polsce hit sięgający nawet 600 milionów

Santanderowi grozi w Polsce hit sięgający nawet 600 milionów

Santander Bank stoi w obliczu utraty środków na rachunkach w Polsce sięgającej 600 mln dolarów w wyniku zgody rządu tego kraju na wstrzymanie spłat niektórych kredytów ze względu na niepewność gospodarczą. Hiszpański bank weźmie pod uwagę wpływ regulacji na wyniki trzeciego kwartałuWiadomo, cel.

W zasadzie, według pierwszych wyliczeń, podmiot poniesie stratę w wysokości 300 mln. Dziura, która zmniejszy ogólny wynik Polska spółka zależnaJednak jego konsekwencje mogą być większe, w zależności od odbioru, jaki zabieg cieszy się wśród klientów. Santander doszedł do wniosku, że negatywne skutki będą takie, o ile 50% użytkowników, którzy mogą odroczyć spłatę kredytu, będzie przestrzegać przepisów wydanych przez władzę wykonawczą państwa europejskiego.

W ten sposób, jeśli wszyscy spóźnią się ze swoimi płatnościami, dziura będzie wielokrotnie większa niż początkowo planowano. Chociaż może być również mniejsza, jeśli korzyści są niewielkie. Santander uważa, że ​​„wpływ będzie zależał od liczby klientów, którzy skorzystają, liczby pozostałych do spłaty rat oraz momentu, w którym zaczną korzystać z odroczenia”. Grupa hiszpańska to docenia Za każde 10% kredytobiorców, którzy z tego skorzystają, łączny wynik koncesji zostanie pomniejszony o około 272 mln zł (58 mln przy obecnym kursie walutowym).

To moratorium, które dotyczy Santander

W połowie lipca Prezydent RP podpisał tzw. „Ustawę o crowdfundingu korporacyjnym i wsparciu kredytobiorców”. Celem tej regulacji jest pomoc posiadaczom kredytów hipotecznych w przezwyciężeniu obecnych trudności spowodowanych wysoką inflacją. Przepisy dopuszczają odroczenie zwrotu opłat o dwa miesiące odpowiednio w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. oraz o jeden miesiąc w każdym kwartale 2023 r.. Zamrożenie wydłuży okres zapadalności finansowania i będzie dostępne dla kredytów w walucie lokalnej zaciągniętych przed 1 lipca br.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, kredytobiorcy posiadający więcej niż jeden kredyt hipoteczny będą mogli odroczyć spłatę tylko jednego z nich. Santander Bank, podobnie jak inne podmioty działające w Polsce, nie będzie mógł pobierać odsetek od odroczonych rat.

Miarą jest Nowa porażka polskiej franczyzy dla hiszpańskiej grupyktóra w ostatnim czasie musiała zmierzyć się z odszkodowaniami dla klientów za kredyty walutowe. Moratorium może spowodować, że spółka zależna poniesie straty. W ubiegłym roku łączny wynik dywizji rynku Europy Wschodniej wyniósł 380 milionów dolarów. Zyski po odliczeniu podatków wyniosły 161 mln.

Santander prosi o usprawiedliwienie dwóch sędziów w Meksyku w sporze na kwotę 700 milionów dolarów

Na te świadczenia odbiły się już oskarżenia, z którymi musiał się zmierzyć Santander Wynagrodzenie za portfel kredytów hipotecznych następuje we frankach szwajcarskichChociaż jest to równoważone dobrym rozwojem przychodów i działalności handlowej. Bank przeznaczył 319 mln euro na stawienie czoła tej sytuacji kryzysowej.

Rezerwy na te roszczenia zwiększono w pierwszej połowie 2022 roku o kolejne 161 mln euro.. Rozwój Santandera w Polsce jest jednak bardzo pozytywny. W okresie od stycznia do czerwca zyski spółki zależnej wzrosły pięciokrotnie, do 207 mln euro. Ze względu na wzrost marży odsetkowej.

Polski rynek dla Santandera jest rynkiem strategicznym, choć nie reprezentuje znaczącej części jego działalności. Ma 2% udziału w ogólnym wyniku grupy. Działalność koncentruje się na sektorze indywidualnym oraz finansach konsumenckich, w szczególności motoryzacyjnym.

Nowe regulacje zatwierdzone w Polsce mają miejsce w momencie, gdy hiszpański rząd uruchomił także projekt mający na celu zmniejszenie zysków banków, w tym Santandera. Dyrektor generalny Pedro Sánchez podjął pierwsze kroki, aby sektor finansowy w latach 2023–2024 wpłacił do skarbu państwa 3 miliardy dolarów w ramach nowego podatku.

Polskie ustawodawstwo, oprócz umożliwienia klientom kredytów hipotecznych odroczenia spłaty, przewiduje wzmocnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Santander szacuje, że jego udział w tym funduszu może wynieść 35 mln euro, które w analogiczny sposób zostaną rozdysponowane w rachunkach za III kwartał.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *