Siedem najważniejszych wyzwań, przed którymi musi stawić czoła Unia Europejska w 2022 r.

W 2022 r. Unia Europejska stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak dalsza walka z pandemią, uruchamianie funduszy naprawczych, opracowywanie prawodawstwa klimatycznego lub cyfrowego oraz radzenie sobie z zagrożeniami zewnętrznymi, zwłaszcza ze Wschodu.

Koronawirus choroba

Pandemia, ożywiona obecnie wariantem omikronu, pozostaje największym globalnym wyzwaniem, a Unia Europejska koncentruje swoje wysiłki na promowaniu szczepień dawkami przypominającymi i zwiększaniu darowizn leków dla krajów trzecich.

Pandemia, teraz rewitalizowana wariantem omikronu, pozostaje pierwszym globalnym wyzwaniem, a Unia Europejska nadal koncentruje swoje wysiłki na promowaniu szczepień dawkami przypominającymi. REUTERS / DADO RUVIĆ

Energia i dmuchanie

Przy rekordowych cenach gazu i jego automatycznym wpływie na rachunki za prąd odbiorców oraz perspektywa poprawy sytuacji w pierwszych miesiącach roku, kryzys cen energii nadal będzie jednym z głównych problemów Unii Europejskiej w 2022 roku.

Wyzwania- eu
Wraz ze wzrostem cen gazu do historycznych poziomów i jego automatycznym odzwierciedleniem w rachunku za energię elektryczną dla odbiorców, sytuacja jest mniej prawdopodobna w pierwszych miesiącach roku.

Klimat i cyfra

Równolegle UE rozpoczęła opracowywanie przepisów mających na celu zmniejszenie emisji o 55% w 2030 r. w porównaniu z 1990 r. jako droga do dekarbonizacji gospodarki w połowie stulecia, debata, która będzie trwać przez lata i oczekuje się, że będzie intensywna.

Będzie też próbowała uzgodnić w pierwszym kwartale 2022 r. dwie główne ustawy ograniczające siłę dużych platform internetowych, takich jak Google, Facebook czy Amazon, wezwanych do uregulowania wolnej konkurencji, poprzez domaganie się większej przejrzystości ich algorytmów i ograniczenie odpowiedzialności technologii usuwania i modyfikowania nielegalnych treści.

Wyzwania- eu
W pierwszym kwartale 2022 r. spróbuje uchwalić dwie główne ustawy ograniczające moc wielkich platform internetowych, takich jak Google, Facebook czy Amazon PHOTO/AFP

Bezpieczeństwo i obrona

Wielki zakład Unii Europejskiej w obronie 2022 r., który musi zostać zatwierdzony w marcu, to tzw. kompas strategiczny dla 27 krajów, aby uzyskać autonomię w zakresie bezpieczeństwa i obrony w obliczu nowych wyzwań, takich jak zagrożenia hybrydowe czy cybernetyczne, i która uwzględnia możliwość rozmieszczenia sił Szybka akcja około 5000 żołnierzy.

Największym zagrożeniem, przed jakim stoi obecnie UE w swoim najbliższym otoczeniu, jest napięcie między Ukrainą a Rosją.

Wyzwania- eu
Największym zagrożeniem, przed jakim stoi obecnie Unia Europejska w swoim najbliższym otoczeniu, jest napięcie między Ukrainą a Rosją
Zdjęcie/AFP

ożywienie gospodarcze

Unia Europejska stoi przed zadaniem pomyślnego uruchomienia funduszu naprawczego o wartości 800 mld euro, za pomocą którego chce ożywić gospodarkę po pandemii i promować ekologiczne i cyfrowe transformacje.

Po zatwierdzeniu większości planów krajowych państwa członkowskie stają przed pierwszym testem reform i inwestycji obiecanych Brukseli w 2022 r. w celu odblokowania transz pomocy, co jest bezprecedensowym wyzwaniem w bloku.

Uruchomienie funduszu naprawczego zbiega się z momentem, w którym ożywienie gospodarcze zagrożone inflacją i obecnym załamaniem podaży, choć uważane za tymczasowe, budzi obawy w Brukseli ze względu na jego wpływ.

Wyzwania- eu
Unia Europejska stoi przed zadaniem pomyślnego uruchomienia funduszu naprawczego o wartości 800 000 milionów euro, za pomocą którego chce ożywić gospodarkę po pandemii. ZDJĘCIE / AFP

Do tego wszystkiego dochodzi wznowienie dyskusji o przyszłości reguł fiskalnych, które wyznaczają limity długu publicznego i deficytu, debaty, którą Komisja chce zakończyć przed końcem roku, ale która nadal dzieli kraje Południa. i Północ Unii Europejskiej.

zasady prawa
Autorytarny dryf Węgier i Polski, z zablokowanymi funduszami odzyskiwania po pandemii, dopóki nie wycofają się z naruszeń unijnych zasad, takich jak niezawisłość sądów lub niedyskryminacja, pozostanie jednym z głównych wewnętrznych wyzwań UE w 2022 roku.

Wyzwania- eu
Ludzie biorą udział w „paradzie równości” wspierającej społeczność LGBT, Warszawa, Polska, 19 czerwca 2021 r. REUTERS/KACPER PEMPEL

Zakwestionowanie przez Sąd Najwyższy prymatu europejskiego ustawodawstwa czy węgierskich regulacji anty-LGTBIQ+ zaostrzyło napięcie między Budapesztem a Warszawą a Brukselą i strony będą musiały szukać płaszczyzn porozumienia, ponieważ ani Węgry, ani Polska nie zamierzają opuścić UE, ani drugiej strony. partnerzy mogą je wydalić.

imigracja

W Unii Europejskiej, równolegle z brakiem postępów w negocjacjach w sprawie Europejskiego Paktu o Migracji i Azylu, trwa nadal podział między Hiszpanią a innymi krajami pierwszej linii, co wymaga sprawiedliwego podziału odpowiedzialności w sprawach imigracji i inne podobne sprawy. Tacy jak w Wyszehradzie – Polska, Słowacja, Czechy i Węgry – niechętnie przyjmują uchodźców.

Wyzwania- eu
Migranci planują przekroczyć granicę Polski w obozie w pobliżu przejścia granicznego Bruzgi-Kuznica na granicy białorusko-polskiej 17 listopada 2021 r. AFP / LEONID SHCHEGLOV

Z drugiej strony, w minionym roku pojawiło się nowe zagrożenie: wykorzystanie przepływów migracyjnych jako broni politycznej przez takie kraje jak Maroko i Białoruś, z których pierwsze w maju odnotowały jednorazowy nagły wzrost, a drugie ułatwiły przybycie tysięcy. Od miesięcy Nielegalni imigranci do granic Litwy, Polski i Łotwy.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

„Amatorski praktykujący muzykę. Wieloletni przedsiębiorca. Odkrywca. Miłośnik podróży. Nieskrępowany badacz telewizji”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *