Siła nabywcza Europy Południowej, nowy cel polskiej gospodarki – EUROEFE Euractiv

Siła nabywcza Europy Południowej, nowy cel polskiej gospodarki – EUROEFE Euractiv

Warszawa (EuroEFE).- Polska gospodarka nie przestała rosnąć przez ostatnie dwie dekady, w wyniku czego Polska obecnie wyprzedza Grecję i Portugalię pod względem parytetu siły nabywczej, a nawet aspiruje do wyprzedzenia Włoch w ciągu dekady, jeśli EBC uda się to wyprzedzić Grecja i Portugalia. Kraj europejski, który utrzymuje tempo wzrostu.

Na początku tego roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy podał, że PKB Polski na mieszkańca według parytetu siły nabywczej sięgnął 33 860 dolarów, nieco przewyższając Portugalię (33 665 dolarów), która tym samym stała się drugim krajem w Europie Południowej (po Grecji w 2016) ma zostać wyprzedzony przez polską lokomotywę.

Parytet siły nabywczej to wskaźnik ekonomiczny porównujący poziom życia w różnych krajach, biorąc pod uwagę PKB na mieszkańca pod względem kosztów utrzymania w każdym kraju.

Co więcej, w 2020 roku MFW spodziewa się wzrostu gospodarczego w Polsce o 3,1%, podczas gdy w Portugalii zaledwie o 1,6%, nie zawsze biorąc pod uwagę możliwe skutki wirusa.

„Sorpaso”, które przybyło ze Wschodu

Choć różnica w ujęciu monetarnym jest wciąż niewielka, symbolika tych danych jest istotna, gdyż pokazuje koniec historycznego stereotypu, że Polska i reszta regionu są biedniejsze i słabiej rozwinięte od swoich zachodnich sąsiadów. – wyjaśnił Efe polski ekonomista Aleksander Łazek.

Sukces gospodarczy Polski to kolejny przykład tego, jak wschodnie kraje UE stopniowo zbliżają się, a nawet przewyższają swoich południowych partnerów w niektórych obszarach gospodarczych.

Węgry, które w 2019 r. przewodziły wzrostowi w całej UE na poziomie 4,9%, w ubiegłym roku również wyprzedziły Portugalię pod względem parytetu siły nabywczej. Tymczasem Czechy (38 800 USD) szybko nadrabiają dystans do Włoch (40 400 USD), a także do Hiszpanii (41 600 USD).

Inne kraje regionu, takie jak Estonia (35 800), Słowacja (36 600) i Słowenia (38 400), aspirują do dorównania Włochom pod względem parytetu siły nabywczej.

Musimy jednak pamiętać, że PKB Polski (nieco ponad 594 miliardy dolarów w 2019 roku według MFW) wciąż pozostaje daleko w tyle za Włochami (2 biliony dolarów) i Hiszpanią (ponad 1,4 biliona dolarów), chociaż jest tylko nieznacznie większy od PKB Polski. Portugalia (593 295 mln dolarów) i Grecja (219 752 dolarów).

Internacjonalizacja, klucz

„W stabilnych warunkach, co jest mało prawdopodobne w ciągu dziesięciu lat, możemy założyć, że Polska mogłaby wyprzedzić Hiszpanię pod względem PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej, choć na pewno nie zrobiłaby tego w PKB” – mówi Nominalna wartość jednostki. – Krajowa Izba Gospodarcza Javier Sosnowski w oświadczeniach dla Efe.

Sosnowski twierdzi, że jednym z kluczy do siły hiszpańskiej gospodarki jest umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, „wraz z ciągłą ekspansją rynków zagranicznych, co dało Hiszpanii odporność na kryzysy gospodarcze”.

„Polskie firmy już podejmują tę misję internacjonalizacji, choć o kilka lat pozostają w tyle za firmami hiszpańskimi” – zauważa.

W niedawnej kampanii przed wyborami europejskimi lider partii rządzącej w Polsce Jarosław Kaczyński stwierdził, że w 2033 r. PKB Polski na mieszkańca osiągnie średnią europejską, a do 2040 r. zrówna się z poziomem PKB Niemiec.

Mecz z Niemcami to cel niemożliwy do osiągnięcia

Choć retoryka wyborcza czasami odbiega od rzeczywistości gospodarczej, raport przygotowany przez SGH w 2019 roku potwierdził, że jeśli Polska utrzyma tempo wzrostu gospodarczego z lat 1990-2018, to średnią wspólnotową osiągnie w 14 lat, a Niemcy w 21. lata.

Według wspomnianego raportu, jeśli utrzyma się ten poziom wzrostu, środkowoeuropejski kraj będzie potrzebował około 14 lat, aby osiągnąć średnią stopę PKB na mieszkańca w strefie euro.

Dla Łazka osiągnięcie średniej społecznej jest „możliwe”, chociaż osiągnięcie go w taki sposób jak w przypadku Niemiec nie jest, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę przemysłową i eksportową siłę niemieckiej gospodarki, której nominalny PKB w 2019 r. sięgnął 3,9 biliona dolarów. ..

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *