SMI: Unia Europejska zgadza się na ujednolicenie standardów płac minimalnych w Europie | Gospodarka

Komisarz UE ds. zatrudnienia Nicholas Schmidt podczas konferencji prasowej prezentującej porozumienie w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.Julian Warnand (EFE)

Unia Europejska była w stanie uzgodnić standard, który reguluje płace minimalne w całej Europie i promuje rokowania zbiorowe. Dyrektywa, uzgodniona we wtorek rano przez Radę UE i Parlament, stanowi krok naprzód w zakresie praw socjalnych i pracowniczych na 27 rynkach pracy oraz dalszy postęp w homogenizacji warunków pracy. Chociaż osiągnięcie tego kroku naprzód może wymagać dużego wysiłku. Nie tylko dlatego, że istniała różnica między płacą minimalną w Luksemburgu (2 256 euro) a płacą minimalną w Bułgarii (332,34 euro), ale także dlatego, że krajom regulującym te płace nie było łatwo uzgodnić za pomocą ustaw lub dekretów – większość siedem krajów Dwadzieścia, w tym Hiszpania – z którymi mają silne negocjacje i pensje na podstawie umów, takie jak kraje skandynawskie i Włochy. Sposób osiągania porozumienia między państwami członkowskimi polegał na respektowaniu istniejących mechanizmów każdego państwa, ze wskazaniem kryteriów, które należy wziąć pod uwagę.

Minęło dużo czasu, odkąd Bruksela zrezygnowała z ustalania minimalnego procentu, średniej lub średniej pensji dla każdego kraju, który służyłby jako podstawa prawna dla wszystkich. Była to jedna z rzeczy, które wywołały największą dezaprobatę wśród krajów nordyckich, zwłaszcza w związkach tych krajów, które obawiały się, biorąc pod uwagę ich wyższy punkt wyjścia, że ​​stanie się to celem w dół i doprowadzi do pogorszenia ich warunków pracy. Zderzył się też z podziałem kompetencji między Unią Europejską a państwami członkowskimi, co nie pozwala tym pierwszym na bezpośrednie określanie sposobu ustalania wynagrodzeń. Aby przezwyciężyć te przeszkody, dyrektywa, która musi zostać ratyfikowana na sesji plenarnej Parlamentu i Rady Unii Europejskiej, idzie drogą regulacji pośredniej, tworząc zaktualizowane procedury i standardy, zwłaszcza dla krajów o płacy minimalnej określonej w ustawach . W związku z tym mówi im, że muszą brać pod uwagę ewolucję kosztów utrzymania i stosować wskaźniki, aby kierować oceną i dostosowaniem tych wynagrodzeń. Tekst prawny stanowi, że odniesienia te uwzględniają koszyk towarów i usług w cenach rzeczywistych (żywność, odzież, mieszkanie lub konieczność uczestniczenia w działaniach kulturalnych, edukacyjnych i społecznych).

Oprócz tych kryteriów UE określa również potrzebę regularnego aktualizowania najniższych wynagrodzeń (co najmniej co dwa lata lub co najwyżej co cztery lata, w przypadku korzystania z narzędzi automatycznego indeksowania). Udział pracowników socjalnych w ustalaniu tych premii i ustanawianie organów oceny płacy minimalnej to inne aspekty prawa.

Rozszerz zasięg umów

Poza tym w Uzgodnionej Dyrektywie proponuje się rozszerzenie zakresu porozumień, czyli zwiększenie liczby miejsc pracy objętych zbiorowymi negocjacjami warunków pracy. W terminologii rynku pracy nazywa się to promowaniem rokowań zbiorowych. „Kraje o wyższym zasięgu mają zwykle niższy odsetek nisko opłacanych pracowników” – mówi Komisja Europejska w oświadczeniu z okazji zawarcia porozumienia. To zdanie zostało napisane przede wszystkim z myślą o tym, co dzieje się w krajach skandynawskich, gdzie wysoka przynależność związkowa i tradycje negocjacyjne mają ogromne znaczenie przy ustalaniu wszelkich wynagrodzeń i zwalczaniu nierówności płacowych. W innych krajach, takich jak Hiszpania, gdzie występuje szeroki zakres umów, jest więcej niskich płac (zostało to częściowo skorygowane, od 2017 r. poprzez duże podwyżki płacy minimalnej i Układu Zbiorowego Pracy z 2018 r.).

„Dyrektywa prosi państwa członkowskie, w których zasięg rokowań zbiorowych jest mniejszy niż 80%, o opracowanie planu działania w celu ich promowania” – dodaje notatka od społeczności wykonawczej. Wyznaczenie tego celu, nawet jeśli jest tylko rekomendacją i promocją, jest wyzwaniem dla niektórych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Polska. Na przykład w tym kraju, w którym rokowania zbiorowe toczą się w biznesie, a nie w sektorze, trudno będzie więc osiągnąć ten wynik jedynie w oparciu o wzmocnienie stosowania porozumień, jeśli nie nastąpią zmiany prawne. Zasada ta przywiązuje również dużą wagę do zbierania danych dotyczących zasięgu rokowań zbiorowych i „adekwatności płacy minimalnej”.

Zna dogłębnie wszystkie aspekty monety.

Subskrypcja

Mały efekt w Hiszpanii

W Hiszpanii ten aspekt nie będzie miał żadnego wpływu, ponieważ zasięg umów jest bardzo wysoki. Tradycyjnie jest to ponad 80% dzięki przepisom prawnym dotyczącym rokowań zbiorowych: gdy sektorowe porozumienie związków większościowych (w sektorze i na odpowiednim terytorium) dotyczy wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy są zrzeszeni, czy nie; W umowach firmowych, podpisanych przez większość członków komitetu.

Dla Komisji Europejskiej ustalenie wspólnych standardów płacy minimalnej i promowanie rokowań zbiorowych było jednym z priorytetowych zadań, które ta sama przewodnicząca Ursula von der Leyen dwa lata temu wyznaczyła w orędziu o stanie Unii Europejskiej w 2020 roku. dumping Wynagrodzenie niszczy godność pracy, karze pracodawców płacących godziwe pensje i zakłóca konkurencję na jednolitym rynku” – deklarował wówczas Niemiec – „Każdy powinien otrzymywać płacę minimalną poprzez układy zbiorowe lub ustawową płacę minimalną”.

Deklaracja ta określa dwa cele, do których dążyła Komisja w odniesieniu do tej dyrektywy pomimo oporu, z jakim się spotkała, ponieważ wśród krajów Wschodu wystąpił opór, który opiera się w dużej mierze na ich konkurencyjności na niskich płacach: zapewnienie godziwych warunków pracy i unikanie niesprawiedliwa Rywalizacja. „Państwa członkowskie będą musiały zbierać dane na temat zakresu i adekwatności płac minimalnych oraz zapewnić pracownikom dostęp do rozstrzygania sporów i prawo do zadośćuczynienia. Zgodność i skuteczne egzekwowanie są niezbędne, aby pracownicy mogli naprawdę skorzystać z dostępu do ochrony płacy minimalnej oraz wspieranie konkurencyjnego środowiska opartego na innowacjach, produktywności i poszanowaniu norm społecznych” – dodał wiceprezes odpowiedzialny za portfel ekonomiczny i handlowy, konserwatywny Valdis Dombrovskis.

Hiszpańska minister pracy Yolanda Diaz z radością przyjęła porozumienie osiągnięte dziś rano. „Wspaniały krok, w którym nasz kraj odegrał ważną rolę. Praca z prawami powinna być sercem europejskiego projektu” – powiedział Diaz w wiadomości na Twitterze. Niemal bardziej niż w przypadku faktycznego tworzenia standardów modernizacji płacy minimalnej, uwaga pracowników koncentrowała się na promowaniu rokowań zbiorowych, celu, do którego dążył wraz z reformą pracy i który obecnie uważa za wzmocniony.

„Pracownicy w całej Europie zasługują na uczciwe płace, które zapewniają godziwe warunki życia i reprezentację związkową, a dzisiejsze porozumienie może zmienić zasady gry dla milionów pracowników stojących w obliczu kryzysu związanego z kosztami życia” – powiedziała zastępca sekretarza generalnego ETU Esther Lynch. . „Jeśli dyrektywa zostanie prawidłowo wdrożona, ustawowa płaca minimalna będzie nie tylko bardziej sprawiedliwa, ale także będzie chroniła i promowała negocjacje zbiorowe” – dodał.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.