Stan Unii Europejskiej: Ukraina, Zielony Ład, Gospodarka, Chiny i sztuczna inteligencja | Biuro w Barcelonie

Stan Unii Europejskiej: Ukraina, Zielony Ład, Gospodarka, Chiny i sztuczna inteligencja |  Biuro w Barcelonie

Otwierając dyskusję dr hab Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta MizzolaOznajmił: „Dziś Unia Europejska jest silniejsza i bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek wcześniej. Świat się zmienia i Europa również musi się dostosować i zmienić. Musimy w dalszym ciągu dążyć do tego, aby Europa stała się miejscem równych szans, dostępu i dobrobytu, w którym każdy może wykorzystać swój potencjał. Musimy kontynuować reformy. „Zawsze musimy traktować interesy ludzi w centrum wszystkich naszych działań”.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podkreśliła znaczącą transformację, jakiej doświadczyła UE od czasu pierwszego przedstawienia swojego programu w 2019 r., i dodała: „Osiągnęliśmy rezultaty w zakresie ponad 90% przedstawionych przeze mnie wytycznych politycznych”.

Odnosząc się do Zielonego Ładu i dekarbonizacji europejskiego przemysłu przy jednoczesnym zachowaniu jego konkurencyjności, ogłosiła wszczęcie postępowania w sprawie dotacji otrzymywanych przez chińskich producentów samochodów elektrycznych. „Musimy bronić się przed nieuczciwymi praktykami” – stwierdził.

Przewodnicząca von der Leyen podkreśliła znaczenie sprawiedliwej transformacji dla rolników, rodzin i przemysłu, mówiąc, że „Europa zrobi wszystko, co w jej mocy, aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną”. Zapowiedział także, że każdy nowy wniosek legislacyjny będzie rozpatrywany przez niezależną radę ds. konkurencyjności.

Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, von der Leyen wierzyła, że ​​poprawi ona opiekę zdrowotną, zwiększy produktywność i pomoże zaradzić zmianom klimatycznym. „Pierwszym priorytetem Komisji jest zapewnienie rozwoju sztucznej inteligencji z człowiekiem w centrum uwagi, w sposób przejrzysty i odpowiedzialny” – stwierdził. Zdecydował się także na utworzenie międzynarodowego panelu ekspertów w tej dziedzinie, takiego jak ten, który istnieje do spraw klimatycznych (Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu, w języku angielskim).
W odniesieniu do Ukrainy zapowiedział, że Komisja zaproponuje rozszerzenie tymczasowej ochrony Ukraińców zapewnianej przez Unię Europejską, oprócz dodatkowej kwoty 50 miliardów euro w ciągu najbliższych czterech lat na inwestycje i reformy. Podkreślił, że „nasze wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane”.

Mówił także o praworządności, rozszerzeniu, migracji, stosunkach UE-Afryka, inicjatywie Global Gateway, zmianach klimatycznych, bezpieczeństwie żywnościowym i zbliżającym się szczycie z partnerami społecznymi.

Pełne przemówienie przewodniczącej von der Leyen.

Pełniący obowiązki Ministra Spraw Zagranicznych, Jose Manuela AlbarezaPrzedstawiciel hiszpańskiej prezydencji Rady zwrócił uwagę, że rosyjska agresja na Ukrainę uwydatniła jedność Europy. Wśród priorytetów prezydenta wymienił zieloną reindustrializację i strategiczną niezależność oraz podkreślił zaangażowanie Hiszpanii w osiągnięcie postępów w kluczowych kwestiach przed końcem roku.

Interwencje liderów grup politycznych

Manfreda Webera (Europejska Partia Ludowa, Niemcy) podkreśliła trzy priorytety. Po pierwsze: „Potrzebujemy wzrostu, potrzebujemy miejsc pracy, potrzebujemy godziwych dochodów, potrzebujemy dobrobytu, potrzebujemy silnego przemysłu”. Wyraził także uznanie dla inicjatyw mających na celu ograniczenie biurokracji, inwestowanie w innowacje i rozwój relacji handlowych. Po drugie, przytoczył migrację, podkreślając, że Europa musi decydować, kto może przekroczyć jej granice, podkreślając „europejskie DNA” ochrony uchodźców. Na koniec podkreślił potrzebę utworzenia Europejskiej Unii Obrony i wezwał do „optymizmu, wizji, wartości i gotowości, aby stać się prawdziwą Unią Europejską”.

Eratex Garcia (Partia Socjaldemokratyczna, Hiszpania) Stwierdził, że głównym priorytetem UE powinna być reindustrializacja w celu osiągnięcia strategicznej niezależności, przy jednoczesnym promowaniu transformacji ekologicznej w celu ograniczenia konsekwencji zmian klimatycznych. Garcia podziękował von der Leyen za jej jasne przesłanie popierające Zielony Ład, wyraził jednak ubolewanie z powodu braku skupienia się na wzmocnieniu filaru społecznego Unii. Wezwał także do wpisania przemocy wobec kobiet na listę przestępstw Unii Europejskiej i wykorzystania zamrożonego rosyjskiego majątku w odbudowie Ukrainy. Na koniec nalegał na porozumienie w sprawie paktu migracyjnego i podkreślił, że „pieniądze europejskich podatników nie mogą trafiać do kieszeni rządów, które atakują podstawowe prawa obywateli”.

Stefana Sigourneya (Odnowienie, Francja) zwrócił się o jak najlepsze wykorzystanie pozostałych miesięcy sesji legislacyjnej. Podkreślił działania podjęte w odpowiedzi na pandemię, rosyjską agresję na Ukrainę oraz Europejski Zielony Ład. Wezwał Unię Europejską, aby skupiła się na reindustrializacji w Europie i doceniła znaczenie regulacji cyfrowego „Dzikiego Zachodu”. Wezwał do trwałego rozwiązania problemów imigracyjnych i potępił „toksyczną” zasadę konsensusu Rady. Na zakończenie zaapelował o reakcję na desperackie wezwania sędziów w Polsce i na Węgrzech.

Filipa Lambertsa (Partia Zielonych/EFA, Belgia) skrytykował „tych, którzy nawołują do wstrzymania się” od prawodawstwa dotyczącego klimatu i ochrony środowiska i przestrzegł, że „nie jesteśmy ponad naturą (…) Czy nam się to podoba, czy nie, istnieją granice możliwości naszej planety otrzymywać i to, co może otrzymać.” Dawać. Jego zdaniem transformacja ekologiczna stanowi „największą szansę gospodarczą dla Europy”. Lambertz nalegał także, aby Komisja Europejska zajęła się problemami mieszkaniowymi i podwoiła wysiłki przeciwko naruszeniom praworządności, nie tylko w Polsce i na Węgrzech.

Zapytał: „Czy Unia Europejska jest dziś w lepszej sytuacji niż dwadzieścia lat temu?” Ryszard Legutko (Komisja Europejska, Polska). „Odpowiedź brzmi: nie, ponieważ niestabilności, niepewności i inflacji jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej”. Wyjaśnił, że handel ludźmi to dynamicznie rozwijający się biznes, Zielony Ład to bardzo drogie widowisko, koszt wspólnego długu Unii Europejskiej będzie dwukrotnie większy niż oczekiwano, a budżet Unii Europejskiej legnie w gruzach. Potępił ześlizgiwanie się Komisji w stronę oligarchii, ingerencję w politykę krajową oraz próby obalenia rządów, które jej się nie podobają i uczynienia z praworządności karykatury.

Marco Zani (ID, Włochy) Powiedział, że w ramach Zielonego Ładu UE ma „historyczną szansę, aby podejść bardziej realistycznie i mniej ideologicznie”, dodając, że musimy zająć się zmianami klimatycznymi bez szkody dla „naszych rolników, naszych firm i właścicieli budynków”. Odnosząc się do zapowiadanych dochodzeń w sprawie wsparcia zagranicznego, Zhani kwestionuje ich wykonalność, podkreślając, że już wiemy, że Chiny stosują nieuczciwą konkurencję. Odnośnie migracji stwierdził, że dopóki UE nie osiągnie porozumienia w sprawie tego, „kogo należy wykluczyć”, rozwiązanie problemu nie będzie możliwe.

Martina Sherdivana (Po lewej, Niemcy) Powiedział: „Prawdziwy sukces polityczny mierzy się rzeczywistymi sytuacjami większości ludzi, a nie wymownymi przemówieniami”. Pomimo obietnic rzeczywistość dla wielu Europejczyków pozostaje ponura, z rosnącymi kosztami życia i spadającymi płacami. Podkreślił walkę pracowników, samotnych matek i emerytów oraz oskarżył Komisję o promowanie Europy, która w coraz większym stopniu służy przedsiębiorstwom kosztem obywateli. „95 milionów ludzi w Unii Europejskiej jest zagrożonych ubóstwem” – stwierdził.

widze Pełna dyskusja.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *