Szczyt KIPA skupia się na ekonomicznym wpływie produkcji audiowizualnej w Polsce

Szczyt KIPA skupia się na ekonomicznym wpływie produkcji audiowizualnej w Polsce

– W szeroko zakrojonym badaniu przeprowadzonym przez OSPI i KIPA zbadano krajobraz przemysłowy kraju, koncentrując się na jego znaczeniu dla gospodarki i potrzebie poprawy zachęt wspierających jego rozwój.

Ten artykuł jest dostępny w języku angielskim.

Świat produkcji ekranowej, obejmujący film i telewizję, przeszedł w ostatnich latach poważną transformację, co stanowi poważną globalną zmianę we wzorcach konsumpcji rozrywki. W tym krajobrazie Polska stała się atrakcyjnym ośrodkiem tego typu twórczych przedsięwzięć. W ciągu około roku, Olsberg SBI (OSPI), globalna firma doradcza strategiczna dla przemysłów kreatywnych, we współpracy z Sojusz Polskich Producentów (KIPA) dokładnie zbadała skutki ekonomiczne produkcji ekranów w Polsce. Tę wszechstronną analizę dostarczyła firma Leona Forda, Dyrektor Zarządzający OSPI, podczas dwudniowego wydarzenia branżowego KIPA Summit, które odbyło się w dniach 7-8 grudnia w Warszawie. Celem analizy jest uzyskanie wglądu w skutki makroekonomiczne i mikroekonomiczne, a jednocześnie podkreślenie trajektorii wzrostu branży i implikacji strategicznych.

(Ciąg dalszy artykułu poniżej – Informacje reklamowe)

W zakresie zastosowanej metodologii przyjęto podejście wieloaspektowe, obejmujące poufne konsultacje z interesariuszami branżowymi, ekstrakcję danych z różnych źródeł oraz przeprowadzenie zakrojonego na szeroką skalę badania ankietowego wśród 30 największych beneficjentów Polskiej Rabatu Gotówkowego. Ściśle współpracuj z naukowcem Marta Materska-Samikz Uniwersytetu Jagiellońskiego OSPI położyło podwaliny pod kompleksową analizę. Wykorzystując informacje od nadawców krajowych, dostawców subskrypcji wideo na żądanie (SVoD), raporty akademickie i dane statystyczne z różnych źródeł, takich jak Statystyki PolskiPolski Instytut Sztuki Filmowej i Analiza wzmacniaczaOSPI zbudowało złożone narzędzie wpływu ekonomicznego, które łączyło punkty danych w celu pomiaru śladu ekonomicznego produkcji wyświetlaczy w Polsce.

Globalny rozwój produkcji ekranowej jest napędzany wzrostem liczby dostawców usług wideo na żądanie (SVoD) oraz rosnącymi inwestycjami ze strony tradycyjnych nadawców i studiów. Liczby mówią wiele: podczas gdy liczba filmów fabularnych wyprodukowanych na całym świecie wzrosła z 5700 w 2009 r. do prawie 10 000 w 2019 r., europejska fikcja audiowizualna wzrosła z 981 w 2015 r. do ponad 1500 w 2022 r. Warto zauważyć, że Polska odzwierciedla tę tendencję. prawie 8% roczny wzrost inwestycji polskich nadawców w treści oryginalne od 2015 r., z 260 mln dolarów (241 mln euro) w 2015 r. do 479 mln dolarów (444,5 mln euro) w ciągu ostatnich kilku lat. Jednocześnie dostawcy VOD, tacy jak Netflix, HBO Max, Disney+ i Amazon Prime, znacząco zwiększyli swoje inwestycje w Polsce, wskazując na znaczną poprawę aktywności gospodarczej branży. Sam Netflix, który w 2016 r. praktycznie nie wydawał żadnych wydatków, w 2023 r. wygenerował ponad 100 mln dolarów (92,6 mln euro).

Wpływ gospodarczy produkcji wyświetlaczy w Polsce mierzony jest za pomocą trzech kluczowych wskaźników: produkcji, wartości dodanej brutto (WDB) i liczby etatów w przeliczeniu na pełne etaty. Korzystając z modelu ekonomicznego, OSPI oszacowało łączne wydatki na produkcję wyświetlaczy w 2022 roku na około 2,5 miliarda złotych (576 milionów euro) – ostrożny szacunek, ale solidna podstawa do analiz. Wydatki te zaowocowały znaczącym produktem gospodarczym w wysokości około 8,7 miliarda złotych (2 miliardy euro), łącznym dochodem brutto wynoszącym ponad 3,4 miliarda złotych (783,4 miliona euro) oraz utworzeniem około 21 000 pełnoetatowych miejsc pracy. Świadczy to o znaczącym wkładzie branży w polską gospodarkę.

Oprócz rozważań makroekonomicznych w ramach projektu OSPI zbadano mikroefekty indywidualnej produkcji. We współpracy z czterema konkretnymi produkcjami OSPI, na zasadzie poufności, szczegółowo sprawdziło przydziały środków budżetowych. Dokładna analiza wykazała, że ​​ponad 60% wydatków budżetowych na wysokobudżetowe komedie i thrillery wykraczało poza sektor produkcji ekranowej i docierało do różnych sektorów polskiej gospodarki. Od opieki zdrowotnej po budownictwo, modę i nie tylko – macki wpływu gospodarczego produkcji ekranów dotarły wszędzie, wzmacniając liczne gałęzie przemysłu.

Mapy cieplne dostawców i szczegóły kodów pocztowych uwydatniły geograficzne rozproszenie wpływu gospodarczego, ujawniając skupiska działalności nie tylko w Warszawie, ale także we Wrocławiu, Krakowie i innych różnorodnych regionach, odzwierciedlając zapotrzebowanie na wyspecjalizowane usługi i dostawy specyficzne dla wymagań produkcyjnych. To rozmieszczenie geograficzne podkreśla wyspecjalizowane potrzeby produkcyjne, wspierając współpracę w różnych częściach kraju.

Wprowadzona w 2019 r. zachęta produkcyjna w Polsce okazała się kluczowym filarem poprawy kondycji finansowej sektora. Dane z ankiety wykazały, że około 75% producentów podkreśliło kluczową rolę zachęty w zapewnieniu opłacalności finansowej ich produkcji. Jednakże ograniczenia w strukturze zachęt, takie jak górne limity i limity projektów, stanowią barierę w uwolnieniu pełnego potencjału tego sektora, co może utrudnić dalszy rozwój.

Badanie podkreśla silną bazę talentów w Polsce, przesiąkniętą umiejętnościami tradycyjnymi i cyfrowymi, co stanowi mocny fundament przyszłego rozwoju branży. Rosnące trendy inwestycyjne ze strony nadawców i gigantów SVoD pokazują strategiczne znaczenie i żywotność tego sektora. Jednakże wzmocnienie obecnej struktury zachęt i usunięcie ograniczeń mogłoby otworzyć drzwi do dodatkowego potencjału wzrostu, wspierając pozycję Polski jako atrakcyjnego miejsca docelowego dla międzynarodowej produkcji, jednocześnie wzmacniając dobrze prosperujący lokalny ekosystem produkcji ekranowej. Rządy dostrzegają strategiczny wpływ branży produkcji wyświetlaczy, nie tylko pod względem gospodarczym, ale także pod względem jej szeroko zakrojonych skutków geograficznych i sektorowych.

Podsumowując, Polska znajduje się w momencie, w którym strategiczne inwestycje i ulepszona polityka mogą wzmocnić sektor produkcji ekranów, zwiększyć jego wpływ gospodarczy, pielęgnować talenty i zapewnić zrównoważony rozwój w branży, która stała się kamieniem węgielnym światowej rozrywki. W miarę dalszego rozwoju Polski jako globalnego gracza w produkcji wyświetlaczy, strategiczne inwestycje i ulepszenia polityki będą miały kluczowe znaczenie dla uwolnienia jej pełnego potencjału i zapewnienia zrównoważonego wzrostu w tej dynamicznej branży.

Pełny raport możesz pobrać i przeczytać tutaj.

(Ciąg dalszy artykułu poniżej – Informacje reklamowe)

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *