To najgorzej radząca sobie gospodarka w Unii Europejskiej – eju.tv

To najgorzej radząca sobie gospodarka w Unii Europejskiej – eju.tv

Naród ten odnotował największy spadek PKB spośród wszystkich krajów bloku.

fontanna: stronie rt.com

Według Reutersa, Polska odnotowała największy spadek PKB w drugim kwartale 2023 roku spośród 27 krajów członkowskich UE, podczas gdy średnia dla całej UE pozostała niezmieniona. Eurostat.

Statystyki pokazują, że w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku sezonowo skorygowany PKB wzrósł w drugim kwartale 2023 r. o 0,5% w strefie euro i 0,4% w UE, po wzroście o 1,1% w obu regionach w poprzednim kwartale. . Najwyższy wzrost PKB w ujęciu kwartalnym zanotowano na Litwie (+2,9%), w Słowenii (+1,4%) i Grecji (+1,3%).

W niektórych krajach wskaźnik ten uległ jednak pogorszeniu, przy czym najniższe wyniki zanotowano w Austrii (-0,7%) i Szwecji (-0,8%), a także w Polska, której gospodarka skurczyła się o 2,2% rok do roku, co stanowi największy spadek wśród krajów członkowskich UE. PKB Portugalii i Niemiec pozostał bez zmian.

W analizie uwzględniono także dane dotyczące zatrudnienia, według których zmniejszył się także odsetek obywateli posiadających pracę w Polsce. Jednak najgorsze wskaźniki pod tym względem odnotowano w Chorwacji (-0,7%), Rumunii (-0,8%) i Estonii (-1,5%). Największy wzrost zatrudnienia kwartał do kwartału odnotowano na Litwie, Malcie i w Portugalii: po 1,3% w każdym kraju.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *