Unia Europejska tnie prognozy wzrostu na 2023 rok i spodziewa się, że Niemcy wejdą w recesję

Unia Europejska tnie prognozy wzrostu na 2023 rok i spodziewa się, że Niemcy wejdą w recesję

Bruksela (AFP) – Komisja Europejska obniżyła w poniedziałek swoją prognozę wzrostu PKB w całej UE w 2023 r. i przewidziała, że ​​Niemcy, największa gospodarka regionu, zamkną ten rok recesją.

Pierwsza poprawka:

3 minuty

W swoim letnim raporcie Komisja spodziewała się, że gospodarka strefy euro zakończy rok wzrostem na poziomie 0,8%, podczas gdy w maju br. oczekiwano na poziomie 1,1%.

Komisja obniżyła także prognozę wzrostu strefy euro na 2024 r. do 1,3% (wobec pierwotnej prognozy wynoszącej 1,6%).

Rewizja w dół wpłynęła także na perspektywy całej Unii Europejskiej, w tym także tych krajów, które nie posługują się wspólną walutą.

Według Komisji PKB całej Unii Europejskiej zamknie ten rok wzrostem na poziomie 0,8%, podczas gdy w poprzednim raporcie oczekiwała postępu na poziomie 1,0%. Na 2024 rok prognoza obniżyła się z 1,7% do 1,4%.

Instytucja wyjaśniła w swoim raporcie, że „najnowsze dane potwierdzają, że aktywność gospodarcza Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2023 r. była umiarkowana w wyniku szoków”, na które narażony był Unia Europejska.

Zaktualizowane prognozy wzrostu PKB i inflacji w UE i strefie euro na 11 września 2023 r. wg Komisji Europejskiej © Sylvie Howson/AFP

Według europejskiego komisarza gospodarczego Paolo Gentiloniego blok „uniknął recesji zeszłej zimy pomimo wyjątkowych przeciwności losu”.

Dodał, że aktywność gospodarcza „w drugim kwartale zaobserwowała stagnację, a wskaźniki ankietowe wskazują na dalsze osłabienie w nadchodzących miesiącach”.

Dodał, że niższe oczekiwania wynikają z „nieznacznego spadku cen energii oraz umiarkowanej presji w sektorze żywności i towarów przemysłowych”.

W tabeli tej Komisja wskazała, że ​​Niemcy, najważniejsza gospodarka w Europie, zakończą rok 2023 recesją na poziomie -0,4%.

Lokomotywa zwalnia

Europejski silnik gospodarczy został poważnie uszkodzony przez wzrost cen energii od początku wojny na Ukrainie, co poważnie dotknęło sektor przemysłowy.

Według Urzędu wskaźniki zaufania przedsiębiorców spadają od początku 2023 r., szczególnie w sektorach najbardziej zależnych od zużycia energii.

Ponadto Komisja zauważyła, że ​​na niemiecką gospodarkę wpływa spadek siły nabywczej wynagrodzeń, co bezpośrednio wpłynęło na poziom konsumpcji.

Wyniki PKB Niemiec w pierwszej połowie roku były znacznie słabsze niż oczekiwano.

W przypadku Hiszpanii Komisja przewidziała, że ​​zakończy ona ten rok silnym wzrostem na poziomie 2,2%, czyli o trzy dziesiąte wyższym od prognozy z maja.

Zaktualizowane prognozy wzrostu PKB i inflacji w wybranych krajach na 11 września 2023 r., wg Komisji Europejskiej
Zaktualizowane prognozy wzrostu PKB i inflacji w wybranych krajach na 11 września 2023 r., wg Komisji Europejskiej © Sylvie Howson/AFP

W tym kraju „gospodarka odnotowała bardzo dobre wyniki w pierwszej połowie roku, przekraczając nasze oczekiwania wiosną” – stwierdził Gentiloni.

Zauważył, że choć oczekuje się, że ekspansja gospodarcza będzie „bardziej umiarkowana w drugiej połowie 2023 r., to roczna stopa wzrostu w 2023 r. ma wynieść 2,2%, czyli o 0,3 punktu procentowego więcej niż wiosną”.

Z badania Komisji wynika, że ​​Polska (największa gospodarka UE nienależąca do strefy euro) powinna zakończyć rok umiarkowanym wzrostem na poziomie 0,5%.

Jeśli chodzi o inflację, Komisja spodziewa się, że utrzyma ona tendencję spadkową i zakończy bieżący rok na poziomie 6,5% w porównaniu z początkowymi oczekiwaniami wynoszącymi 6,7%.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *