Wejście Rumunii do strefy Schengen będzie priorytetem hiszpańskiej prezydencji w Unii Europejskiej – Międzynarodowej

Wejście Rumunii do strefy Schengen będzie priorytetem hiszpańskiej prezydencji w Unii Europejskiej – Międzynarodowej

Wejście Rumunii do strefy Schengen będzie priorytetem podczas hiszpańskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, dlatego Hiszpania, Rumunia i Polska zgodziły się na aktywną współpracę jako państwa członkowskie na zewnętrznych granicach UE.

Podczas pierwszego trójstronnego spotkania ministrów spraw zagranicznych trzech krajów, które odbyło się w Walencji, omówili kwestie, w których te trzy kraje mają wspólne interesy, aby promować wymianę i porozumienie polityczne w sprawach obrony, bezpieczeństwa, imigracji i azylu w Unii Europejskiej .

Na spotkaniu rozmawiano m.in. o kwestiach imigracyjnych, przyszłości strefy Schengen, czy wspieraniu Ukrainy w obliczu „niesprawiedliwej i nieuzasadnionej” inwazji na Rosję, jak tłumaczył na zakończenie hiszpański minister Jose Manuel Albares, który jego poparcie dla Ukrainy i jej ciągłości „tak długo, jak trzeba”.

Trzy kraje pod przewodnictwem Albarisa i jego odpowiedników z Rumunii Bogdana Aurescu i Polski Zbignieu Rau podpisały Wspólną Deklarację Trio Walencji, w której potwierdziły chęć promowania spotkań trójstronnych jako narzędzia do zbliżenia stanowisk między partnerami z UE i sojusznikami z NATO .

Albaris zaoferował, że finalizowana jest umowa w sprawie podwójnego obywatelstwa dla rumuńskich mieszkańców Hiszpanii, liczących ponad milion osób, co było świętowane przez Aurescu, który był przekonany, że umowa może zostać wkrótce zamknięta.

Odnosząc się do strefy Schengen minister podkreślił, że gdyby chodziło o Hiszpanię, Rumunia już by do niej przystąpiła.

Hiszpański minister podziękował Polsce za solidarność w przyjmowaniu na swoje terytorium obywateli Ukrainy, zaznaczając, że te trzy kraje łączy szczególna relacja jako zewnętrzne granice Unii Europejskiej.

W tym sensie Zbigniew Rau wyraził nadzieję, że sojusznicy pójdą w jego ślady i udzielą Ukrainie wsparcia zbrojeniowego, wsparcia, na które ten kraj „zasługuje”, walcząc „o wspólne wartości” i „naszą wolność”.

Deklaracja z Walencji odnosi się do tej kwestii, uznając zobowiązanie do kontynuowania wszelkich wysiłków na rzecz udzielenia Ukrainie niezbędnej pomocy w obronie jej suwerenności przed rosyjską agresją.

Trzy kraje zgodziły się organizować okresowo tego typu spotkania jako forum konsultacji, zacieśnienia współpracy we wszystkich dziedzinach oraz kontynuowania działań na rzecz odnowienia więzi transatlantyckich i odnowienia stosunków między Europą, Ameryką Łacińską i Karaibami.

Zgodzili się również wspierać Republikę Mołdowy i jej dążenia do członkostwa w Unii Europejskiej, oprócz procesu akcesyjnego krajów Bałkanów Zachodnich oraz zachęcać do wysiłków na rzecz jej stopniowej integracji z Unią Europejską.

Odnosząc się do czerwcowej wizyty szefa rządu Pedro Sancheza w Rumunii, minister ograniczył się do stwierdzenia, że ​​każda wizyta służy jedynie wzmocnieniu braterskich relacji z obydwoma krajami.

Słuchaj na żywo COPE, najlepszych rozmówców Radia. Jeśli chcesz, możesz pobrać aplikację COPE do iOS I android.

I pamiętaj, w COPE znajdziesz najlepszą analizę bieżących wydarzeń, nasze klucze komunikacyjne do zrozumienia wszystkiego wokół siebie, najlepsze historie, rozrywkę, a przede wszystkim te głosy, których nie znajdziesz nigdzie indziej.

You May Also Like

About the Author: Vania Walton

"Niezależny przedsiębiorca. Komunikator. Gracz. Odkrywca. Praktyk popkultury."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *