Większość Polaków popiera odmowę przyjęcia euro przez rząd – EUROEFE Euractiv

Większość Polaków popiera odmowę przyjęcia euro przez rząd – EUROEFE Euractiv

Kraków (Polska) (EuroEFE). – Według opublikowanego sondażu ponad 64% Polaków wolałoby pozostawić złoty jako swoją walutę, niż przejść na euro, co zostałoby odrzucone przez 97% wyborców partii rządzącej W tym roku. Wtorek.

Ogółem 64,2% respondentów było przeciwnych przyjęciu euro dla Polski, a jedynie 24,5% opowiedziało się za jak najszybszym przyjęciem wspólnej waluty, ale wyniki były bardzo zróżnicowane w zależności od badanej grupy.

Więc, 70% mieszkańców obszarów wiejskich i aż 75% mieszkańców miast poniżej 5 tys. mieszkańców twierdzi, że nie chce euro jako walutyPodczas gdy w dużych miastach odsetek ten jest bardziej podzielony: 48% odrzuca euro, a 42% je popiera.

W zależności od przynależności politycznej poparcie dla europejskiej waluty jest bardzo zróżnicowaneCo najmniej 97% wyborców konserwatywnej koalicji rządzącej Polską nie chce przyjęcia euro.

Wśród wyborców opozycji 44% respondentów zgodziłoby się na przyjęcie wspólnej waluty europejskiej, a 43% byłoby przeciwne temu rozwiązaniu.

Wyrażona w badaniu opinia anty-euro wspiera decyzję polskiego rządu o nieprzyjęciu europejskiej waluty w najbliższej przyszłości.

„Radykalne spowolnienie” wzrostu

W ostatnich wypowiedziach Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Głabiński podkreślił, że przejście na euro byłoby „wyjątkowo szkodliwe” dla gospodarki kraju. To „będzie oznaczało radykalne spowolnienie wzrostu gospodarczego”.

Ze swojej strony lider partii rządzącej Jarosław Kaczyński stwierdził w 2020 roku, że Polska „kiedyś przyjmie euro (…), ale tylko wtedy, gdy będzie to stosowne”, a innym razem stwierdził, że nadszedł czas wyjść ze strefy euro. Złoty przyjdzie, gdy dochód Polski na głowę mieszkańca osiągnie 85% dochodu Niemiec.

obok, Traktat z Maastricht Stanowi, że aby przystąpić do strefy euro, gospodarka dowolnego państwa członkowskiego UE musi spełnić pięć kryteriówktóry Polska osiągnęła tylko raz, w 2022 r.

Badanie, zlecone przez rozgłośnię radiową, opiera się na danych zebranych w ciągu ostatnich pięciu dni w drodze ankiety telefonicznej, w której wzięło udział 1100 osób w całej Polsce.

Pod redakcją M.Moyi i Sandry Municio

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *