Zdaniem kontrolerów nie wszystkie inwestycje w rozwój obszarów wiejskich przynoszą trwałe korzyści

Bruksela, 20 czerwca. Według opublikowanego w poniedziałek raportu Rady Audytorów Unii Europejskiej nie wszystkie pieniądze, które Unia Europejska zainwestowała w rozwój obszarów wiejskich, 25 000 milionów euro od 2007 roku, zostały przełożone na stałe projekty.

Kontrolerzy przeanalizowali różne projekty finansowane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i stwierdzili, że chociaż większość z nich nadal działa po okresie pięciu lat, niektóre przestały działać.

W szczególności przeanalizowali sytuację 11 krajów: Austrii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Francji, Grecji, Węgier, Włoch (Sycylia), Litwy, Polski i Rumunii.

Kontrolerzy stwierdzili w oświadczeniu, że jedna trzecia projektów dywersyfikacyjnych, mających na celu pobudzenie działalności pozarolniczej lub wspieranie nowych możliwości biznesowych, w tym przedsiębiorstw agroturystycznych, zakończyła działalność.

Jednak wiele projektów infrastrukturalnych mających na celu renowację miast oraz budowę lub modernizację dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jest nadal w toku.

Według raportu sukces środków różni się w zależności od sektora, a także między państwami członkowskimi.

Aby rozwiązać te problemy, kontrolerzy zalecili dziś Komisji Europejskiej ujawnienie najlepszych praktyk w celu skuteczniejszego przekazywania środków na rentowne projekty i ograniczania ryzyka przekierowywania projektów na użytek prywatny.

„Unia Europejska zainwestowała znaczne środki w środki mające na celu zmniejszenie zależności gospodarki wiejskiej od rolnictwa i leśnictwa, utrzymanie i tworzenie miejsc pracy oraz poprawę infrastruktury na obszarach wiejskich” – powiedział Viorel Stefan, członek sądu, który prowadził rozprawę.

Dodał jednak, że „należy dołożyć większych starań, aby promować projekty, w których uzyskuje się trwałe korzyści i zwiększa się pomoc UE”.

Mając na uwadze programowanie na kolejny okres (2023-2027), audytorzy zalecają, aby organ ujawnił informacje o najlepszych sposobach zapewnienia czasu trwania projektów. EFE

mb/lpc/mA

(Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć na euroefe.euractiv.es)

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *